Keurmerk Rittenregistratie

Het keurmerk rittenregistratie (officieel Keurmerk RitRegistratieSystemen of Keurmerk RRS) is in 2013 in het leven geroepen door een onafhankelijke stichting. Een systeem dat het Keurmerk mag voeren is vanzelfsprekend een deugdelijk systeem en voldoet derhalve ook aan de eisen van de Belastingdienst. Daarnaast wordt met een systeem wat het Keurmerk voert voldaan aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zowel werkgevers als werknemers worden gewezen op de Privacy Gedragscode, die aan het Keurmerk vastzit.

Een systeem met een Keurmerk heeft verder nog meer voordelen:

 • Objectief en onafhankelijk
  Het Keurmerk RRS wordt afgegeven door de onafhankelijke Stichting Keurmerk RRS. De toekenning van het Keurmerk gebeurt op basis van een objectief oordeel van een externe auditor (PwC). Om de kwaliteit ook op lange termijn te zekeren, worden leveranciers na toekenning van het Keurmerk herhaaldelijk gecontroleerd. Ritregistratiesystemen met het Keurmerk worden altijd verkocht met een genummerd certificaat.
 • Betrouwbaar en deugdelijk
  Een ritregistratiesysteem is op zichzelf geen garantie voor een goede ritadministratie. Alleen ritregistratiesystemen met het Keurmerk RRS voldoen aan de onafhankelijke marktstandaard voor een betrouwbare én sluitende ritregistratie.
 • Continuïteitsgarantie
  Het Keurmerksysteem is getoetst op continuïteit. De berijder is in het geval van een calamiteit verzekerd dat hij zijn data aan het systeem kan onttrekken.
 • Fraude is onmogelijk
  Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het Keurmerk RRS is het Normenkader van de Belastingdienst. Ritregistratiesystemen met het Keurmerk voldoen aan de eisen van dit Normenkader en zijn grondig beveiligd tegen fraude. Op deze manier waarborgt het Keurmerk onder alle omstandigheden een sluitende en betrouwbare ritadministratie.
 • Fiscusproof
  Het Keurmerk RRS is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Belastingdienst. Een ritregistratiesysteem met het Keurmerk voldoet aan de normen en eisen die de Belastingdienst stelt aan een sluitende ritadministratie. Dit is een groot voordeel voor gebruikers met een ‘Verklaring geen privégebruik auto’, want zij hoeven per rit slechts aan te geven of deze privé of zakelijk is. Het systeem doet de rest.
 • Toekomstbestendig
  Fiscale wetten en regels veranderen doorlopend. Ritregistratiesystemen met het Keurmerk RRS zijn optimaal voorbereid op toekomstige fiscale wijzigingen en nieuwe bijtellingsvormen.
  Voor meer informatie over het keurmerk en de stichting verwijzen wij u naar:
  Keurmerk Ritregistratie Systemen